Català | Castellano
home / Agremiats

Agremiats i distribució geogràfica

A Catalunya, d’acord amb allò previst a la normativa vigent, hi ha un total de 127 salons de joc, estant contingentat per Decret el número màxim de llicències de salons a tota la Comunitat Autònoma, repartint-se per províncies d’acord amb la següent distribució: 90 a Barcelona, 16 a Girona, 13 a Tarragona, i 8 a Lleida.

Dels 90 salons existents a la província de Barcelona, una cinquantena es troben ubicats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.