Català | Castellano
home / Normativa

Normativa

NORMATIVA DE JOC

Llei 15/1984, de 20 de març, del joc

Decret 163/2015, de 21 de juliol, de Modificació del Catàleg de Jocs i Apostes autoritzades per la Generalitat de Catalunya, i altres normes en matèria de joc.

NORMATIVA DE MÀQUINES RECREATIVES I D’ATZAR

Decret 78/2012, de 10 de juliol, de tercera modificació del Reglament de màquines recreatives i d’atzar

Decret 56/2010, de 4 de maig, de segona modificació del Reglament de màquines recreatives i d’atzar

Decret 166/2009, de 27 d’octubre, de primera modificació del Reglament de màquines recreatives i d’atzar

Decret 23/2005, de 22 de febrer, Reglament de màquines recreatives i d’atzar

NORMATIVA D’APOSTES

Decret 27/2014, de 5 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’Apostes.

NORMATIVA DE SALONS DE JOC

Decret 33/2012, de 27 de març, de modificació del Decret 37/2010, de 16 de març, d’aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc

Decret 37/2010, de 16 de març, d’aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc

RÈGIM SANCIONADOR

Llei 1/1991, de 27 de febrer, Reguladora del Règim Sancionador en matèria de joc

Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el Procediment Sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat