Català | Castellano
home / Notícies / Raül Claramunt reelegit President de GRECOJOC

Raül Claramunt reelegit President de GRECOJOC

Secretaria GRECOJOC

31 Mayo 2017

GRECOJOC va celebrar a Barcelona el passat dijous 25 de maig la seva Assemblea General Ordinària en la què, a més d'aprovar els comptes anuals de l'exercici 2016 i el pressupost per al 2017, es va procedir a renovar el mandat de la Junta Directiva encapçalada per Raül Claramunt i integrada per Enric Sanahuja, com a Vicepresident Primer, Josep Vall, com Vicepresident Segon, Eugeni Balsells, com a Secretari, José María Martínez, com a Tresorer, i Rafael Martínez i José Antonio Rojas, com a Vocals, amb la continuïtat així mateix de Gonçal Aixa com a Secretari Tècnic.

No havent-se presentat a les eleccions convocades cap altra candidatura a banda de la liderada per Claramunt, la renovació del mandat de la Junta es va produir per aclamació de tots els presents a l'Assemblea i de manera unànime, fent-se patent el suport dels socis de GRECOJOC a la Junta Directiva electa.

El President reelegit, en la seva al·locució, va fer un repàs de la situació i evolució del sector dels Salons de Joc a Catalunya en els últims 5 anys, posant l'accent en els èxits aconseguits a nivell normatiu en els darrers exercicis (Apostes Esportives exclusivament en salons, bingos i casinos, règim de distàncies entre salons, bingo electrònic en salons, desreglamentació de les màquines tipus A, avenços en teletramitació, etc...) i es va comprometre a defensar amb la màxima fermesa els interessos dels empresaris catalans de salons de joc davant els reptes que aguaiten al sector.

A la concorreguda Assemblea, a la qual van assistir la pràctica totalitat de socis de GRECOJOC, va ser convidat el secretari general tècnic de ANESAR, Juan Lacarra, qui va fer una brillant exposició molt aplaudida per tots els assistents.