Català | Castellano
home / Notícies / Confirmació judicial de la legalitat del règim de distàncies mínimes entre Salons de Joc a Catalunya

Confirmació judicial de la legalitat del règim de distàncies mínimes entre Salons de Joc a Catalunya

Secretaria GRECOJOC

05 Junio 2018

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat sentència relativa al recurs contenciós administratiu interposat el 2015 per l’empresa TECNOMATIC CATALUNYA, S.A. contra el règim de distàncies mínimes de 1.000 metres entre salons de joc a Catalunya, desestimant-se la demanda en allò referit a la impugnació d’aquest règim.

D’aquest manera, i a diferència del què va succeïr amb el règim de distàncies anterior, en aquest cas, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha considerat que la Generalitat va justificar adequadament la implantació del règim de distàncies mínimes entre salons de joc, i que aquest és plenament legal i ajustat a dret, de manera què, tot i que la sentencia encara no és ferma (pot ser objecte de recurs), pel moment, es manté el règim de distàncies mínimes a Catalunya de 1.000 metres entre Salons de Joc. 

Des de GRECOJOC creiem que hem de celebrar aquesta noticia que manté l’statu quo del nostre sector tal i com el coneixem des del 2015, i ens hem de felicitar per la tasca feta pel nostre President i la resta de membres de la Junta Directiva, que han plantejat una gran defensa jurídica en aquest assumpte i en el què hem reeixit.