Català | Castellano
home / Notícies / GRECOJOC manifesta la seva preocupació davant del nou règim de control d'accés a salons aprovat a Catalunya

GRECOJOC manifesta la seva preocupació davant del nou règim de control d'accés a salons aprovat a Catalunya

Comunicat Secretaria GRECOJOC

06 Mayo 2019

Com Associació patronal representativa dels salons de joc de Catalunya, GRECOJOC vol traslladar, en primer terme, la seva sorpresa i preocupació pel contingut del text finalment aprovat que modifica el règim de control d'accés als salons de joc.

Així, el text definitiu difereix radicalment del text inicialment sotmès a exposició pública durant el tràmit reglamentari, fet que ha impossibilitat que GRECOJOC mostrés la seva oposició a determinats aspectes continguts en el text definitiu. 

D'aquesta forma, sent conscients que hi ha una ferma voluntat per part del regulador català d'equiparar el règim de control d'accés de tots els establiments de joc presencial de Catalunya, GRECOJOC encara aquesta nova etapa amb una barreja de preocupació i esperança.

Preocupació per l'impacte negatiu que aquest nou règim sens dubte provocarà en els salons de joc, juntament amb l'increment dels costos d'adequació i gestió que comporta.

Esperança, tenint en compte que aquesta equiparació de facto d'establiments de joc presencial a Catalunya, en la seva justa mesura, ha de comportar l'equiparació dels salons de joc, bingos i casinos, en aspectes com l'oferta de producte, quantia dels premis, mitjans de pagament, interconnexió de sales, horaris i règim de distàncies.

GRECOJOC lamenta que una vegada més els salons de joc en particular i el joc presencial en general, es vegin afectats per normatives més restrictives entorn als seus clients, cosa que provocarà que aquests puguin optar per modalitats de joc de més fàcil accés, especialment el joc on line, on les mesures de control efectiu de la identitat dels jugadors brillen per la seva absència o són fàcilment eludibles, ja sigui per suplantació de personalitat o falsedat de dades.