Català | Castellano
home / Notícies / Aprovació del nou Reglament de Màquines - Juliol 2012

Aprovació del nou Reglament de Màquines - Juliol 2012

Barcelona

12 Julio 2012

El passat 12 de juliol de 2012, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret 78/2012, de 10 de juliol, de tercera modificació del Reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer.

 

En aquest sentit, i en espera de que els fabricants incorporin aquestes novetats en els seus productes, us avancem les mesures i novetats més importants que hi conté en allò referit als salons de joc, i que van entrar en vigor a partir de l’endemà de la publicació del Decret, és a dir, el 13 de juliol de 2012:

 

  • Canvis relacionats amb el funcionament de les màquines recreatives amb premi i de les especials per a salons de joc:

 

-  Increment del premi màxim dels interconnectats: fins a 2.000 € per a les màquines B de salons de joc, bingos i casinos, i 6.000 € per a les màquines B especials per a sales de joc.  

-    Els mecanismes d’entrada de les màquines B incrementen el valor d’acumulació a 50 partides del preu màxim autoritzat pel model (fins ara era de 25 partides).

-  Durada mitjana mínima de la partida de 3 segons (fins ara era de 5 segons).

-  Premi màxim de 500 vegades el preu de la partida (fins ara era de 400 vegades).

-  Las màquines especials per a salons de joc podran permetre la realització simultània d’un nombre acumulat de partides que, en conjunt, no superin el valor de 10 vegades el preu màxim de partida autoritzat per al model (fins ara era de 5 vegades).

-  Retorn en premis de les màquines especials no inferior al 80% del valor de les partides efectuades, podent atorgar premis d’import no superior a 500 vegades el preu o suma de preus de partides acumulades que, en conjunt, no superin el valor de 5 vegades el preu màxim de partida autoritzat per al model, i a 1000 vegades el preu  o suma de preus de partides acumulades que, en conjunt, no superin el valor de 10 vegades el preu màxim de partida autoritzat per al model.

-  Possibilitat d’ús i pagament de premis a través de sistemes magnètics, targetes electròniques o anàlegs (amb autorització i homologació prèvia).

 

  • Simplificació de tràmits – En relació amb els tràmits de màquines recreatives, es preveu la no obligació d’aportar dades o documents que ja estiguin en poder de les administracions públiques o als quals puguin tenir accés d’acord amb la Llei 26/2010. A més, les sol·licituds d’autorització i les comunicacions podran ser presentades a la xarxa d’oficines de Gestió Empresarial de la Generalitat, o a través d’Internet.

 

En qualsevol cas, creiem que hem de fer una valoració positiva pel que fa a les novetats que introdueix aquest Reglament, sobretot pel fet que permet un increment en l’acumulació de partides, així com dels premis màxims tant de les màquines individuals com dels jackpots (interconnectats), passant aquests últims a poder donar un premi de fins a 6.000 €. També és destacable la reducció de la durada del temps de cada partida fins a un mínim de 3 segons.

Aquests no són tots els canvis i millores que hauríem desitjat, però sense dubte, són una petita millora a la situació actual.